BRF - Bostadsrättsförening

Möjligheter för Er förening

För dig om är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är uppdraget givet. Att förbättra och utveckla medlemmarnas boende och föreningens ekonomi och kvalitetssäkra drift och underhåll.

Men också att utöver ”vardagsuppgifterna” utveckla fastigheten och hitta värdeskapande insatser för medlemmarna. Det naturliga målet måste vara att skapa högsta möjliga boendekvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Tillsammans kan vi utveckla föreningen

Naturligtvis är vi ett dokumenterat kunnigt och erfaret byggföretag med devisen kunskap, kvalitet och känsla som ledstjärna för allt vi gör. Vi bygger nytt, renoverar, underhåller och utvecklar alla typer av fastigheter.

Inventering, inspiration och möjligheter

Vi letar tillsammans med BRF styrelse för att hitta nya sätt att utveckla fastigheten, höja boendekvalitet och skapa förutsättningar för en god ekonomi.

Vi börjar med att via ritningar och inventering på plats tillsammans med representanter från föreningen leta efter möjligheter till förbättringar. Det finns ofta förvånansvärt många bortglömda eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten.

Det kan röra sig om

• att förbättra, modernisera och skapa nya kommersiella lokaler för uthyrning
• att skapa gemensamma utrymmen eller hobbylokaler
• att förvandla oanvända eller omoderna förrådsutrymmen på vind eller källare till effektiva och säkra förvaringslokaler
• att inrätta övernattningslägenheter/gästlägenheter
• att skapa utrymme för föreningens ungdomar
• att bygga nya lägenheter på vinden
• att hitta utrymmen för att bygga studentlägenheter av enklare modell
• och mycket annat

Så här kan samarbetet se ut

• Vi gör en gemensam inventering och redovisar tänkbara förbättringar
• Föreningen gör en önskelista – det här skulle vi gärna göra.
• Ett förslag presenteras personligt på ett styrelse- och / eller medlemsmöte
• Styrelsen genomför en enkät bland medlemmarna och förankrar förslagen
• Gemensam bedömning av ekonomiska konsekvenser och fördelar
• Styrelsen löser finansiering och upprättar Presentera budget

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK